50 år sedan vänstertrafik-50 years since left-hand traffic
Svenska:
50 års jubileum med anledning av omläggningen från vänster till högertafik den 3 september 1967.
Jubileumsfirandet gick av stapeln i Malmö söndagen 3 september 2017.
Helsingborgsgänget samlades vid anläggningen i Fjärestad strax efter klockan 8 för att gemensamt åka till Malmö.
Först rullade Ekebybussen, som är en Scania från 1966, följt av Volvo-suggan från 1954 och sist i den lilla karavanen rullade vänstertrafikbussen från 1951, också den en Scania.
Samtliga bilder är tagna av mig och vill någon kopiera en, flera eller samtliga bilder är det fritt fram att göra så.
Om kopierade bilder läggs upp på andra sajter, eller den egna fb-sidan, vore jag tacksam om vederbörande uppger mitt namn som fotograf.


English:
50th anniversary of the change from left-hand traffic to right-hand traffic on September 3rd, 1967.
The anniversary celebrations were held in Malmö on September 3rd, 2017.
The members from Helsingborg met up at the facility in Fjärestad just after 8 o'clock to go jointly to Malmö.
First, the Ekebybus, a Scania from 1966, followed by the Volvo taxi from 1954, and last in the small caravan rolled the left-hand Scaniabus from 1951
All images are taken by me and if someone want to copy one, multiple or all pictures, feel free to do so.
If copied images are posted on other sites, or on your own page, I would be grateful if the you mentioned my name as the photographer.
v-h1
v-h2
v-h3
v-h4
v-h5
v-h6
v-h7
v-h8
v-h9
v-h10
v-h11
v-h12
v-h13
v-h14
v-h15
v-h16
v-h17
v-h18
v-h19
v-h20
v-h21
v-h22
v-h23
v-h24
v-h25
v-h26
v-h27
v-h28
v-h29
v-h30
v-h31
v-h32
v-h33
jAlbum - anpassningsbara webbfotoalbum, Gromit 40